Fredspris til EU udtrykker frygt for kollaps

Af Lau Svenssen 0

EU som projekt er på forkert kurs, og panikken giver sig udslag i nye tiltag som for eksempel en bankunion, der viser, at et sammenbrud er en regulær trussel. Nobels Fredspris er blevet tildelt EU. Projektet var idémæssigt fra starten … Fortsættes

Moralsammenbrud i den offentlige ledelse

Af Lau Svenssen 5

Der kastes millioner af kroner efter undersøgelser, som aldrig burde have set dagens lys, hvis de ansvarlige havde påtaget sig deres ansvar. Ansvarlighed er ikke længere noget, der er givet i ledelsen af den offentlige sektor. Tværtimod. Den generelle holdning … Fortsættes

Er DONG en succes eller en fiasko?

Af Lau Svenssen 2

Ønsket om politisk styring af det danske elforbrug synes at være stigende. Jo større velstand, des flere til at æde den. Visdommen er 3.000 år gammel og kan læses i Prædikerens Bog. Kong Salomons ord synes at beskrive tilstanden i … Fortsættes

De gamle ledere må betale prisen

Af Lau Svenssen 1

Europa er groggy, men vil rejse sig igen. De gamle ledere må acceptere at betale prisen ved at blive sat på porten.   Europa har brug for en ny dagsorden med et positivt indhold efter et halvt år med gældskrise … Fortsættes

2012: Lappeløsninger eller reformer

Af Lau Svenssen 15

I denne uge afholdes det årlige møde i World Economic Forum i Davos. Her drøftes en række store emner i en uformel ramme, hvilket må anses for positivt. I reglen fokuseres på tidens vigtigste, åbne spørgsmål af overordnet art. Økonomiens … Fortsættes

Hvad laver de i banken efter tre?

Af Lau Svenssen 1

Stolelegen i Danske Bank er næppe overstået med overgangen fra Peter Straarup til Eivind Kolding som ordførende direktør. Nu er bestyrelsen i søgelyset.Tillid er en banks livsgrundlag. En positiv reputation er udgangspunktet, thi ingen ved dybest set hvad en bank … Fortsættes

Gældskrisens­ demokratiske­ selvmodsigelse

Af Lau Svenssen 2

Magt er blevet et reality-rollespil for professionelle Tre år efter den første finanskrise prøver EU-landene at hanke op og arbejde sig ud af de onde tider med mindst mulig forandring som princip. Den dybere sammenhæng er nemlig et følsomt emne, … Fortsættes

10.000 er en magisk grænse

Af Lau Svenssen 1

Ryger Dow Jones væsentligt igennem indeksværdien 10.000, kan det forvandle stagnation til direkte nedgang. Nervøsitet præger finansmarkederne, hvor tre udfordringer på samme tid skal håndteres: Krisen i Euro-land om statsgæld og banker, tilbagefald i væksten så recession truer og konstant … Fortsættes

Bankpakke 4 – en advarsel om mange ting

Af Lau Svenssen 3

Den seneste bankpakke kan ikke bruges til at føre valgkamp med, eftersom alle på nær Enhedslisten er enige. Men det ændrer ikke ved, at der er mange uklarheder forbundet med den. Finanskrisen indledtes i september 2008, og vi er nu … Fortsættes

Op med gældsloftet – og op med renten

Af Lau Svenssen 1

Det hele kan ende i inflation. En rentestigning i USA vil nemlig forstærke EUs igangværende proces. Derfor vil vejen ud af krisen blive bremset af både rentestigning og offentlige besparelser. Det vil give en langstrakt periode uden opsving. De to … Fortsættes