Fredspris til EU udtrykker frygt for kollaps

EU som projekt er på forkert kurs, og panikken giver sig udslag i nye tiltag som for eksempel en bankunion, der viser, at et sammenbrud er en regulær trussel. Nobels Fredspris er blevet tildelt EU. Projektet var idémæssigt fra starten indrettet på at forsone, forlige og sammenføre Europas gamle fjender, så det er 60 år … Læs mere

Moralsammenbrud i den offentlige ledelse

Der kastes millioner af kroner efter undersøgelser, som aldrig burde have set dagens lys, hvis de ansvarlige havde påtaget sig deres ansvar. Ansvarlighed er ikke længere noget, der er givet i ledelsen af den offentlige sektor. Tværtimod. Den generelle holdning er at smyge sig uden om alt i regnskabets time og påkalde sig manglende bevis … Læs mere

Er DONG en succes eller en fiasko?

Ønsket om politisk styring af det danske elforbrug synes at være stigende. Jo større velstand, des flere til at æde den. Visdommen er 3.000 år gammel og kan læses i Prædikerens Bog. Kong Salomons ord synes at beskrive tilstanden i DONG, der har 6.098 medarbejdere. Låget er røget af, og nu skal vi som ejere … Læs mere

De gamle ledere må betale prisen

Europa er groggy, men vil rejse sig igen. De gamle ledere må acceptere at betale prisen ved at blive sat på porten.   Europa har brug for en ny dagsorden med et positivt indhold efter et halvt år med gældskrise og Grækenland i centrum. EU afholder en slags konfirmation om et par uger, hvor man … Læs mere

2012: Lappeløsninger eller reformer

I denne uge afholdes det årlige møde i World Economic Forum i Davos. Her drøftes en række store emner i en uformel ramme, hvilket må anses for positivt. I reglen fokuseres på tidens vigtigste, åbne spørgsmål af overordnet art. Økonomiens og de politiske forholds mange presserende problemer med mulighed for et decideret opbrud i de … Læs mere

Hvad laver de i banken efter tre?

Stolelegen i Danske Bank er næppe overstået med overgangen fra Peter Straarup til Eivind Kolding som ordførende direktør. Nu er bestyrelsen i søgelyset.Tillid er en banks livsgrundlag. En positiv reputation er udgangspunktet, thi ingen ved dybest set hvad en bank indeholder. Det er en sort box. Desværre viser det sig ofte – og altid for … Læs mere

Gældskrisens­ demokratiske­ selvmodsigelse

Magt er blevet et reality-rollespil for professionelle Tre år efter den første finanskrise prøver EU-landene at hanke op og arbejde sig ud af de onde tider med mindst mulig forandring som princip. Den dybere sammenhæng er nemlig et følsomt emne, som vil kunne forandre de eksisterende magtforhold både for erhvervslivet og den politiske elite. Uanset … Læs mere

10.000 er en magisk grænse

Ryger Dow Jones væsentligt igennem indeksværdien 10.000, kan det forvandle stagnation til direkte nedgang. Nervøsitet præger finansmarkederne, hvor tre udfordringer på samme tid skal håndteres: Krisen i Euro-land om statsgæld og banker, tilbagefald i væksten så recession truer og konstant belastning af købekraften pga. høj oliepris. Yderligere trækker sorte skyer op hos verdens dynamiske kraft, … Læs mere

Bankpakke 4 – en advarsel om mange ting

Den seneste bankpakke kan ikke bruges til at føre valgkamp med, eftersom alle på nær Enhedslisten er enige. Men det ændrer ikke ved, at der er mange uklarheder forbundet med den. Finanskrisen indledtes i september 2008, og vi er nu nået frem til Bankpakke 4. Mærkværdigvis, for hver gang lød det, at der nu var … Læs mere

Op med gældsloftet – og op med renten

Det hele kan ende i inflation. En rentestigning i USA vil nemlig forstærke EUs igangværende proces. Derfor vil vejen ud af krisen blive bremset af både rentestigning og offentlige besparelser. Det vil give en langstrakt periode uden opsving. De to partier i USA enedes i sidste øjeblik om at forhøje gældsloftet med 2.100 mia. dollar … Læs mere